Spôsob výkonu metalizačných prác

Metalizačné práce vykonávame v podmienkach uvedených 
v normách SN 03 8551
(ochranné hliníkové a zinkové povlaky nanášané žiarovým striekaním),
SN 03 8762
(kombinované povlaky zo žiarove striekaného hliníka alebo zinku s organickými nátermi)
a ďalších nadväzujúcich SN, priamo na mieste, kde sa chránený objekt nachádza
(stavby, závody, prevádzky a pod.)
Ľahko prenosné konštrukcie a zariadenia metalizujeme v našich priestoroch.
Firma Kovmet vykonáva metalizačné práce na základe osvedčenia.

 

     Dodacie podmienky

     Metalizačné práce robíme priamo na mieste montážnym spôsobom, kde sa nachádza objekt určený
     na metalizáciu. Menšie a skladné zariadenie po dodaní objednávateľom robíme na metalizačnom pracovisku.

    Dodacie lehoty
    Dodacie lehoty stanovíme vzájomnou dohodou po predložení objednávky a vykonaní obhliadky.