Výrobné zariadenia

Pre úspešné zvládnutie našej činnosti používame rôzne výrobné zariadenia a prostriedky.
Sme schopní zvládnuť aj tie veľmi náročné práce. Disponujeme zdvíhacou technikou, montážnymi plošinami,
nákladnou automobilovou technikou, cisternou na kropenie, tlakovými zariadeniami, kompresormi,
zariadeniami na otrieskávanie (očistenie) povrchov a metalizačnými zariadeniami.

 

Zdvíhacia technika, montážne plošiny.


Montážne plošiny, nákladná automobilová technika, cisterna na kropenie.


Cisterna, kompresory, metalizačné zariadenia.

 

Metalizačné zariadenia Margarido, Zinga