Životnosť metalizovaných povlakov

Metalizované povlaky majú minimálnu životnosť (v rokoch):

v atmosférickom prostredí

druh povlaku hrúbka v mikrónoch typ atmosféry
(silne agresívna)
SN 03 8203
(veľmi silne agresívna)
Hliník 100 20 rokov 13 rokov
Hliník 200 35 rokov 25 rokov
Hliník 300 50 rokov 30 rokov
Zinok 100 20 rokov 7 rokov
Zinok 150 30 rokov 10 rokov

vo vodnom prostredí

druh povlaku hrúbka v mikrónoch voda riečna voda priemyslovo
znečistená
Hliník 100 5 rokov 5 rokov
Hliník 200 10 - 15 rokov 5 - 10 rokov
Hliník 300 20 - 25 rokov 15 - 20 rokov
Zinok 100 5 - 10 rokov -----
Zinok 150 10 - 15 rokov 5 rokov
Zinok 200 15 - 20 rokov 5 - 10 rokov

 Z tabuliek vyplýva, že životnosť metalizovaných povlakov je závislá predovšetkým od dokonalej
abrazívnej úpravy, očistenia kremičitým pieskom alebo kovovou drťou a predovšetkým 
od hrúbky kovových povrchov.
Metalizačná technika umožňuje nanášať ochranné povlaky ľubovoľnej hrúbky a preto možno
dosiahnuť takú životnosť metalizovaných povlakov, ako požaduje odberateľ.